TRỜ THÀNH NHÀ MÔI GIỚI GIÀU CÓ

Chính sách sẽ được cập nhập vào ngày 3/8/2022

CEO Eagle Land Quy Nhơn

LÊ THỊ NGỌC HOA

Tôi định hướng nghề nghiệp rõ ràng về những mục tiêu, kinh nghiệm mà bản thân có được sau 5 năm làm việc trong lĩnh vực Bất động sản.

Tôi mong muốn khi Eagle Land lớn mạnh dần, nhân sự cũng phát triển theo với kỹ năng, kiến thức tương đồng. Nhờ vậy, hoạt động của doanh nghiệp trở nên đồng điệu, dẫn đến sự tăng trưởng và phát triển về lâu dài.