Altara Residences Quy Nhơn

 • Trạng thái

  Đang mở bán

 • Giá

  10 - 21 tỷ

 • Thời gian xây dựng

  01/2019

 • Thời gian giao nhà

  02/2020

 • Quy mô

  8,1 ha

 • Số tầng

  2

 • Số căn hộ

  296

 • Diện tích căn hộ

  75 - 150 m²

 • Chủ đầu tư

  City Garden

Nội dung chi tiết

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.