The Sailing Quy Nhơn – Wyndham Sailing Bay Resort

 • Trạng thái

  Đang mở bán

 • Giá

  10 - 21 tỷ

 • Thời gian xây dựng

  01/2019

 • Thời gian giao nhà

  02/2020

 • Quy mô

  8,1 ha

 • Số tầng

  2

 • Số căn hộ

  296

 • Diện tích căn hộ

  75 - 150 m²

 • Chủ đầu tư

  City Garden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.